Μάρμαρα

Το μάρμαρο είναι φυσικό πέτρωμα αποτελούμενο κυρίως από ασβεστίτη ή δολομίτη.
Η χρήση του ήταν διαδεδομένη από την αρχαιότητα με λαμπρά παραδείγματα αρχιτεκτονικής, τέχνης και διακόσμησης.

Σήμερα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως, προσθέτοντας καλαισθησία και μεγαλοπρέπεια όπου και αν εφαρμοστεί.

Λαμπρά παραδείγματα αρχιτεκτονικής, τέχνης και διακόσμησης συνδέονται με την χρήση του μαρμάρου.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας